Երկու նման եռանկյուններից մեծի մակերեսը 18 սմ²-ով մեծ է փոքր եռանկյան մակերեսից:  
Փոքր եռանկյան պարագիծը հարաբերվում է մեծ եռանկյան պարագծին ինչպես 4\(:\)5-ին:
Որոշիր փոքր եռանկյան մակերեսը:
 
Պատասխան՝ \(S = \) սմ²