\(ABCD\) ուղղանկյուն սեղանի անկյունագծերը փոխուղղահայաց են: \(AB\) փոքր սրունքը հավասար է 6 սմ, իսկ \(AD\) մեծ հիմքը՝ 8 սմ:
 
Որոշիր  \(BC\) փոքր հիմքը:
 
Պատասխանը մի կրճատիր:
  
Պատասխան՝ \(BC = \)ii սմ