Բարդության աստիճանը
00:20:00
1. Պարագծերի հարաբերություն 1Մ.
2. Նման եռանկյան կիսորդը, k<1 2Մ.
3. Նման եռանկյուններից մեկի պարագիծը 3Մ.
4. Նման եռանկյունների մակերեսները և պարագծերը 3Մ.
5. Նման եռանկյան միջնագիծը 2Մ.