Հայտնի է, որ երկու եռանկյուններ նման են, և նրանց համապատասխան կողմերի հարաբերությունը հավասար է 916: Ինչպե՞ս են հարաբերվում նրանց պարագծերը:
 
Պատասխան՝ ինչպես