Նման եռանկյունների գծային տարրերի հարաբերությունները
Երկու նման եռանկյունների պարագծերի հարաբերությունը հավասար է նմանության գործակցին:
Եթե ΔABCΔDEF (տես ներքևի նկարը), ապա PABCPDEF=k

Lidziba.png
Երկու նման եռանկյունների նմանակ կողմերին տարված բարձրությունների հարաբերությունը հավասար է նմանության գործակցին:
Եթե ΔABCΔDEF (տես ներքևի նկարը), ապա ENBM=k
 
s1.png
Երկու նման եռանկյունների հավասար անկյունների կիսորդների հարաբերությունը հավասար է նմանության գործակցին:
Եթե ΔABCΔDEF (տես ներքևի նկարը), ապա ELBK=k
 
s2.png
Երկու նման եռանկյունների նմանակ կողմերին տարված միջնագծերի հարաբերությունը հավասար է նմանության գործակցին:
Եթե ΔABCΔDEF (տես ներքևի նկարը), ապա ESBR=k
 
s3.png
Աղբյուրները
Լ.Ս. Աթանասյան, Վ.Ֆ. Բուտուզով, Ս.Բ. Կադոմցև, Է.Հ. Պոզնյակ, Ի.Ի..Յուդինա: Երկրաչափություն 9-րդ դասարան, Երևան, "Զանգակ", 2013: