Հայտնի է, որ երկու եռանկյուններ նման են, և նրանց մակերեսների հարաբերությունը հավասար է 2536-ի: Ինչպե՞ս են հարաբերում դրանց համապատասխան կողմերը:
 
Պատասխան՝ ինչպես -ը -ի: