Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Մակերեսների հարաբերություն

Բարդություն հեշտ

1
2. Նմանության գործակիցը

Բարդություն հեշտ

1
3. Եռանկյան մակերեսը

Բարդություն հեշտ

2
4. Նման եռանկյունների մակերեսները

Բարդություն միջին

3
5. Մակերեսների վերաբերյալ թեորեմի ձևակերպումը

Բարդություն միջին

3.5
6. Նման եռանկյուններ, մակերեսների հարաբերություն

Բարդություն միջին

3
7. Նման ուղղանկյուն եռանկյուններ

Բարդություն միջին

3
8. Երկու եռանկյուններ

Բարդություն միջին

3.8
9. Նման եռանկյունների մակերեսների գումարը

Բարդություն միջին

4
10. Նման եռանկյունների կողմերը և մակերեսները

Բարդություն միջին

3
11. Քարտեզի մասշտաբը

Բարդություն բարդ

6
12. Փոքր եռանկյան մակերեսը

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար