trijsturis 1.jpg

\(BK\)-ն և \(AR\)-ն \(ABC\)  եռանկյան միջնագծեր են:
 
Հաշվիր \(ABK\) և \(BKC\) եռանկյունների մակերեսները, եթե \(ABC\) եռանկյան մակերեսը հավասար է 62 սմ²:
 
\(S(ABK) =\) սմ²

\(S(BKC) =\) սմ²