Երկու նման եռանկյունների համապատասխան կողմերի հարաբերությունը հավասար է 34-ի, իսկ այդ եռանկյունների մակերեսների գումարը՝ 75 սմ²:
 
Հաշվիր եռանկյուններից յուրաքանչյուրի մակերեսը:
 
Պատասխան՝
 
առաջին եռանկյան մակերեսը՝  սմ²
 
երկրորդ եռանկյան մակերեսը՝  սմ²