Տրված է, որ ΔKBCΔRTG, և նմանության գործակիցը \(k =\)12
\(KBC\) եռանկյան \(KB\) կողմի երկարությունը հավասար է 19 սմ, և իսկ մակերեսը՝ 4 սմ²:
 
ա. Գտիր \(RTG\) եռանկյան \(RT\) կողմի երկարությունը:
 
բ. Գտիր \(RTG\) եռանկյան մակերեսը: 
 
1. \(RT =\) սմ
 
2. \(S(RTG) =\) սմ²