Ավտոկանգառը հավասարասրուն ուղղանկյուն եռանկյան տեսք ունի: Այն տեղադրված է քարտեզի վրա, որի մասշտաբը հավասար է \(1 :\) 100
 
1. Որքա՞ն է ավտոկանգառի էջի երկարությունը, եթե քարտեզի վրա այն հավասար է 10 սմ:
 
Պատասխան՝  մ
 
2. Որքա՞ն է ավտոկանգառի մակերեսը:
 
Պատասխան՝  մ²
 
3. սմ²-երով հաշված քանի՞ անգամ է ավտոկանգառի իրական մակերեսը մեծ քարտեզում եղած եռանկյան մակերեսից:
 
Պատասխան՝  անգամ