Մի եռանկյան մակերեսը 78 սմ²-ով մեծ է նման եռանկյան մակերեսից:
 
Փոքր եռանկյան կողմը հարաբերվում է մեծ եռանկյան համապատասխան կողմին ինչպես 6\(:\)7
 
Որոշիր փոքր եռանկյան մակերեսը:
 
Պատասխան՝ \(S = \) սմ²