\(DEB\) և \(LMN\) եռանկյունները նման են k=28 նմանության գործակցով:
Գտիր \(DEB\) և \(LMN\) եռանկյունների մակերեսների հարաբերությունը:
 
Կոտորակը մի կրճատիր:
  
SDEBSLMN=ii