Հայտնի է, որ \(ABC\) և \(LMK\) եռանկյունները նման են:
 
Ընտրիր դրանց վերաբերյալ ճիշտ պնդումները.