Երկու եռանկյուններ նման են: Առաջին եռանկյան փոքր կողմի հարաբերությունը երկրորդ եռանկյան փոքր կողմին հավասար է 29-ի: Գտիր եռանկյունների նմանության գործակիցը:
 
Պատասխան՝