\(ABC\) և \(LNM\) եռանկյունները նման են \(k =\)9 նմանության գործակցով:
 
\(BC\) և \(NM\) հատվածներն այդ եռանկյունների կողմերն են, որոնց դիմաց՝ եռանկյուններում գտնվում են հավասար անկյուններ:
 
Գտիր \(BC\) կողմի երկարությունը, եթե \(NM =\)10 մմ
 
Պատասխան՝ \(BC =\) մմ