Տրված են \(ACB\) և \(LNM\) նման եռանկյունները:
 
\(CB\) և \(NM\) հատվածներն այդ եռանկյունների կողմերն են, ընդ որում՝ դրանց դիմացի անկյունները հավասար են:
 
Գտիր \(ACB\) և \(LNM\) եռանկյունների նմանության գործակիցը, եթե CBNM=5
  
\(k =\)