\(DC\) և \(MN\) հատվածները երկու նման եռանկյունների կողմերն են, ընդ որում՝ եռանկյուններում դրանց դիմաց ընկած են հավասար անկյուններ:  
 
Գտիր \(MN\) հատվածի երկարությունը, եթե \(DC =\)19 մ և DCMN=413
 
Անհրաժեշտության դեպքում պատասխանը կլորացրու մինչև հարյուրավորը:
  
\(MN =\) մ