Տրված են երկու նման եռանկյուններ՝ ΔWOFΔGLN
 
Առանց գծագրի գրիր այս եռանկյունների կողմերի ճիշտ հարաբերությունները:
 
Յուրաքանչյուր պատուհանում տեղադրիր մեկ տառ:
 
WOii=WFii=OFii