Տրված է 60° սուր անկյունով \(ABCD\) շեղանկյունը, որի կողմի երկարությունը 40 սմ է:
 
Rombs_vekt_starp.png
 
Գտիր վեկտորների AC+BA+BC+CA գումարի մոդուլը:
 
Պատասխան՝  AC+BA+BC+CA=ii