Բարդության աստիճանը
00:20:00

Առաջադրանքների ցանկ:

13Մ.
1. Բազմանկյան կանոնը 1Մ.
2. Վեկտորների գումարում բազմանկյան կանոնով՝ շեղանկյան մեջ 1Մ.
3. Վեկտորների գումարումը բազմանկյան կանոնով 4Մ.
4. Երեք եկտորների գումարում բազմանկյան կանոնով 4Մ.
5. Վեկտորների գումարը զրոյական վեկտոր է/չէ 3Մ.