Տրված է \(TUVZ\) սեղանը: Ո՞ր վեկտորն է հավասար այս վեկտորների գումարին՝UZ+ZT+TU+UZ+ZV
 
19.bmp