Գտիր հետևյալ վեկտորների գումարը՝ բազմանկյան կանոնով (փորձիր լուծել առանց կառուցման):
 
ա. RB\(+\)BU\(+\)MG\(+\)UM\(+\)WR\(+\)GW\(=\)i
 
բ. BG\(+\)GR\(+\)UW\(+\)RU\(=\)i