Տրված է \(ABCD\) շեղանկյունը:
 
Rombs_vekt_starp.png
 
Գտիր AB+BC+CD վեկտորի երկարությունը, եթե BA վեկտորի երկարությունը 24 սմ է:
 
Պատասխան՝ AB+BC+CD= սմ: