Տրված է \(TUVZ\) սեղանը: Որոշիր վեկտորների UV+VT+TU+VZ գումարը:
 
jj.png