Բարդության աստիճանը
00:20:00

Առաջադրանքների ցանկ:

15Մ.
1. Վեկտորի երկարությունը (դրական գործակից) 1Մ.
2. Համագիծ վեկտորներ 4Մ.
3. Վեկտորի ներկայացումը 4Մ.
4. Անհայտ վեկտորի գտնելը 3Մ.
5. Հատվածների հարաբերությունը 3Մ.