Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Վեկտորի երկարությունը (դրական գործակից)

Բարդություն հեշտ

1
2. Վեկտորի տեսքը

Բարդություն հեշտ

1
3. Համագիծ վեկտորներ

Բարդություն միջին

4
4. Վեկտորի բազմապատկումը թվով

Բարդություն միջին

3
5. Վեկտորի ներկայացումը

Բարդություն միջին

4
6. Անհայտ վեկտորի գտնելը

Բարդություն միջին

3
7. Հատվածների հարաբերությունը

Բարդություն միջին

3
8. Վեկտորի ներկայացումը տրվածի միջոցով

Բարդություն միջին

3
9. Համուղղված և հակուղղված վեկտորներ

Բարդություն միջին

4
10. Վեկտորի ներկայացումը սեղանի մեջ

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար