Առաջադրանքի/խնդրի պայմանը

4Մ.
                      \(E\)
Trijst_vekt_izt2.png
\(M\)                                                                                 \(F\)
                       
\(X\) կետը \(EF\) հատվածը բաժանում է EX:XF=2:1 հարաբերությամբ:
 
\(Y\) կետը \(FM\) հատվածը բաժանում է FY:YM=2:1 հարաբերությամբ:
 
XY վեկտորն արտահայտիր FE և FM վեկտորների միջոցով:
 
Տեղադրիր գործակիցները և դրանց նշանները:
 
XY=iiiFEiiiFM