Տրված է a9.6;5.4 վեկտորը:
 
Որոշիր այն b վեկտորի կոորդինատները, որի մոդուլը 4 անգամ մեծ է տրված վեկտորի մոդուլից, և որը համուղղված է տրված վեկտորին:
 
bi;i