Reizinajums1.png
\(A\)                                                                                           \(K\)                                \(B\)
 
\(K\) կետը \(AB\) հատվածը բաժանում է մասերի՝ \(AK : KB = 5 : 2\) հարաբերությամբ:
 
Գտիր այն թվերը, որոնց դեպքում հավասարությունները ճիշտ են:
 
Առաջին պատուհաններում տեղադրիր «\(+ \)» կամ  «\(-\)» նշանները:
  
1. AK=iiiAB
 
2. BK=iiiAB
 
3. KB=iiiAK