Տրված են x և y վեկտորները, ընդ որում՝ x վեկտորը համուղղված է y վեկտորին, և նրա երկարությունը 31 անգամ մեծ է y վեկտորի երկարությունից:
 
1. y վեկտորը արտահայտիր x վեկտորի միջոցով:                             
 
y=iix
 
2. Գտիր y վեկտորի երկարությունը, եթե x=62
 
y=i