Զուգահեռագծի վրա նշված են նրա կողմերի միջնակետերը:
 
Uzd_pgr.png
 
Գտիր թվերը, որոնցով պետք է բազմապատկել վեկտորները, որպեսզի ստացվեն ճիշտ հավասարություններ:
 
Պարզիր վեկտորների տեսակները (հավասար, հակադիր, համուղղված):
 
1. MN=iNM վեկտորները  են:
 
2. NM=iLD վեկտորները  են:
 
3. MD=iKL վեկտորները  են:
 
4. KL=iMA վեկտորները  են: