Տրված են x և y վեկտորները՝
 
b3.png
 
Հետևյալ հավասարություններից ո՞րն է համապատասխանում այդ վեկտորներին: