y վեկտորը հակուղղված է x վեկտորին, և նրա երկարությունը 20 անգամ մեծ է x վեկտորի երկարությունից:
 
y վեկտորը արտահայտիր x վեկտորի միջոցով:
 
Պատասխան՝ y=ix