Տրված են x և y վեկտորները, ընդ որում՝ x=6y
 
Գտիր x վեկտորի երկարությունը, եթե y=4
 
Պատասխան՝ x=i