Տուրիստը դուրս եկավ \(A\) կետից և անցավ 14 կմ դեպի հարավ: Հետո նա անցավ 10 կմ դեպի արևմուտք, 14 կմ դեպի հյուսիս և, ապա անցնելով 3 կմ դեպի արևելք, հայտնվեց \(E\) կետում:
 
Որոշիր զբոսաշրջիկի անցած ճանապարհը՝  կմ
 
Որոշիր AE վեկտորի երկարությունը՝  կմ