Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

10Մ.
1. Կոորդինատային առանցքներին զուգահեռ վեկտորի ուղղությունը 1Մ.
2. Վեկտորի ուղղությունը 1Մ.
3. Համընկնող ուղղություններով վեկտորներ 2Մ.
4. Վեկտորների մոդուլները 3Մ.
5. Վեկտորի ուղղությունը (դրական և բացասական կոորդինատներ) 3Մ.