Որոշիր RA վեկտորի երկարությունը, եթե R38;9 և A0;9
 
Պատասխան՝