Որոշիր D0;6 և P18;6 ծայրակետերով DP վեկտորի ուղղությունը: