Գտիր ըստ i և j կոորդինատային վեկտորների վերածված վեկտորների կոորդինատները:
 
1. a=3i+24j
 
ai;i
 
2. b=-26j+21i
 
bi;i
 
3. c=-16i
 
ci;i