Գործողություններ վեկտորների հետ
Եթե AB վեկտորը տեղադրենք կոորդինատների սկզբնակետում, ապա այդ վեկտորի կոորդինատները հավասար են վերջնակետի կոորդինատներին՝ AB=x;y
 
Vektoru ass 6T2.jpg
 
Նկարում վեկտորի կոորդինատներն են՝ AB=5;3: Դրանք համընկնում են \(B\) վերջնակետի կոորդինատների հետ:
 
Հիշենք մեզ ծանոթ սահմանումը:  
Վեկտորի կոորդինատները հավասար են այդ վեկտորը կոորդինատների սկզբնակետում տեղադրած վեկտորի վերջնակետի կոորդինատներին:
A(x1;y1) և B(x2;y2) ծայրակետերով AB վեկտորի կոորդինատներն են՝ x2x1;y2y1
 
Vektoru ass 6T4.jpg
Օրինակ
Գտնենք \(A (-2; 2)\) և \(B (3; 5)\) ծայրակետերով AB վեկտորի կոորդինատները:
 
Լուծում՝ AB \(= (3 - (-2) ;  5 - 2) = (5; 3)\)
Եթե տրված են երկու վեկտորներ՝ a(x1;y1) և b(x2;y2), և \(k\) թիվն, ապա՝
 
a+b=(x1+x2;y1+y2)ab=(x1x2;y1y2)ka=(kx1;ky1),k
Աղբյուրները
Լ.Ս. Աթանասյան, Վ.Ֆ. Բուտուզով, Ս.Բ. Կադոմցև, Է.Հ. Պոզնյակ, Ի.Ի..Յուդինա: Երկրաչափություն 9-րդ դասարան, Երևան, "Զանգակ", 2013: