Վեկտորի կոորդինատները
Վեկտորը, որի երկարությունը հավասար է հատվածների չափման միավորին, անվանում են միավոր վեկտոր
O0;0 կետից տեղադրված, կոորդինատների առանցքների դրական ուղղություններն ունեցող i և j վեկտորները կոչվում են կոորդինատային վեկտորներ
i-ն աբսցիսների առանցքի վրա է, իսկ j-ն՝ օրդինատների (տես ներքևի նկարը):
 
Koord_vektori_teor.png
 
i և j կոորդինատային վեկտորները տարագիծ են:
Հետևաբար, ցանկացած վեկտոր կարելի է վերածել՝ ըստ կոորդինատային վեկտորների:
Վերևի նկարում a վեկտորի վերածումն ըստ i և j վեկտորների ունի հետևյալ տեսքը՝ a=3i+2j
a վեկտորի՝ ըստ կոորդինատային վեկտորների վերածման գործակիցները կոչվում են a վեկտորի կոորդինատներ:
Մենք արդեն ծանոթ ենք վեկտորի կոորդինատներին:
Ինչպես գիտենք, վեկտորի կոորդինատները գտնելու համար այն պետք է տեղադրել O0;0 կետում: Վեկտորի կոորդինատները կլինեն վերջնակետի կոորդինատները:
Տեսնում ենք, որ դրանք հենց վերածման գործակիցներն են:
 
Գրում ենք այսպես՝ a3;2
 
Քանի որ, ըստ տարագիծ վեկտորների վերլուծման գործակիցները միակն են, ապա՝
1) հավասար վեկտորների կոորդինատները հավասար են

2) հակադիր վեկտորների կոորդինատները հակադիր թվեր են
Այսպիսով, հակադիր վեկտորի կոորդինատները ստանալու համար պետք է վեկտորի կոորդինատները բազմապատկել \(-1\)-ով: 
Հիշենք որ, վեկտորի կոորդինատները հավասար են նրա վերջնակետի և սկզբնակետի կոորդինատների տարբերությանը:
Vektori_teor_preteji.png
Աղբյուրները
Լ.Ս. Աթանասյան, Վ.Ֆ. Բուտուզով, Ս.Բ. Կադոմցև, Է.Հ. Պոզնյակ, Ի.Ի..Յուդինա: Երկրաչափություն 9-րդ դասարան, Երևան, "Զանգակ", 2013: