Գտիր ըստ կոորդինատային վեկտորների վերածման \(x\) և \(y\) գործակիցներն այնպես, որ կատարվեն հետևյալ հավասարությունները: ՝
 
1. 9i+yj=6j+xi  
 
\(x\)\(=\); \(y\)\(=\)
 
2. 3i+yjxi7j=0 
 
\(x\)\(=\); \(y\)\(=\)
 
3. 15i+4j2yj3xi=0
 
\(x\)\(=\); \(y\)\(=\)