Տրված են VN=(-11;1) և MT=-7;12 վեկտորները:
 
Հաշվիր՝ 7VN2MT
 
Պատասխան՝ 7VN2MT\(=\)\((\);\()\)