Տրված են V(5;4) և N-9;8 կետերը: Գտիր VN և NV վեկտորների կոորդինատները:
 
VN\(=\)\((\); \()\)
         
NV\(=\)\((\); \()\)
 
Ինչպիսի՞ն են այդ վեկտորները:
 
Ընտրիր ճիշտ տարբերակները: