Տրված են չորս կետեր՝
 
A8;-2
 
B-9;-3
 
C-1;-1
 
D6;-7
 
Որոշիր հետևյալ վեկտորների կոորդինատները:
 
ABi;i
 
ADi;i
 
BCi;i
 
DBi;i
 
CAi;i
 
CBi;i