Բարդության աստիճանը
00:20:00
1. Վեկտորների կոորդինատները 1.5Մ.
2. Վեկտորների կոորդինատների որոշումը 3Մ.
3. Վեկտորների գումար, տարբերություն և թվով բազմապատկում 3Մ.
4. Վեկտորների վերածումների հավասարություններ 3Մ.
5. Գործողություններ վեկտորների կոորդինատների հետ 3Մ.