Գտիր տրված վեկտորների երկարությունները, եթե տրված են նրանց կոորդինատները:
 
a-24;10  a=
 
b10;-24  b=
 
c-5;-12  c=
 
d-12;-5  d=