Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Կոորդինատային առանցքին զուգահեռ վեկտոր

Բարդություն հեշտ

1
2. Կոորդինատներով տրված վեկտորի մոդուլը

Բարդություն հեշտ

2
3. Վեկտորների երկարությունները

Բարդություն հեշտ

2
4. Կոորդինատների սկզբնակետում տեղադրված վեկտորը

Բարդություն հեշտ

1
5. Վեկտորի կոորդինատները

Բարդություն հեշտ

1
6. Կոորդինատային առանցքին զուգահեռ վեկտորի կոորդինատները

Բարդություն հեշտ

2
7. Երեք կետ

Բարդություն միջին

3
8. Վեկտորի ծայրակետերի որոշումը

Բարդություն միջին

3
9. Վեկտորների կոորդինատները

Բարդություն միջին

3
10. Համուղղված վեկտորներ

Բարդություն միջին

4
11. Քառանկյան կողմերը

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար