1. Տրված են a=AB վեկտորի կոորդինատները և նրա վերջնակետի կոորդինատները:
 
Որոշիր վեկտորի սկզբնակետի կոորդինատները:
 
a-5;-3    B0;4       
 
Պատասխան՝ Ai;i
 
2. Տրված են b=MN վեկտորի կոորդինատները և նրա սկզբնակետի կոորդինատները:
 
Որոշիր վեկտորի վերջնակետի կոորդինատները:
 
b-9;6    M7;-2     
 
Պատասխան՝ Ni;i